Menü Bezárás

Támogatás mezőgazdasági kisüzemek fejlesztésére

Az Agrárminisztérium pályázatot írt ki, melynek célja a versenyképes mérethatékonyságot még el nem érő, de adottságaik és ambícióik alapján fejlődőképes kisméretű mezőgazdasági termelők piaci pozíciójának stabilizálása és termékszerkezetének fejlesztése, az általuk megtermelt alapanyagok feldolgozásának és a hagyományos, kézműves termékeik előállítási technológiájának korszerűsítése. A támogatás keretösszege 2,5 milliárd forint, ebből előreláthatólag 476 gazdaságnak jut 15.000 eurónak megfelelő vissza nem térítendő támogatás. A kérelmek benyújtására 2021. december 17-ig van lehetőség.

kép: www.nemzetiparkitermek.hu

Támogatási kérelmet nyújthat be: 

 • őstermelő
 • mikrovállalkozásnak és mezőgazdasági termelőnek minősülő egyéni vállalkozó
 • szociális szövetkezet,

amennyiben megfelel az alábbi feltételeknek:

 • őstermelők esetén életvitelszerű tartózkodási helye, vállalkozók vagy szociális szövetkezet esetén pedig székhelye már a támogatási kérelem benyújtását megelőző 12 hónapban a jogosult településen volt, amelyet a működtetési időszak végéig fenn is kell tartania
 • legfeljebb mikrovállalkozásnak minősülő mezőgazdasági termelő, aki/amely a kérelem benyújtását megelőző üzleti évben legalább 3000 euro STÉ, de legfeljebb a 6000 euro STÉ értékű termelési potenciállal (üzemmérettel) kizárólagosan rendelkezik, vagy ezzel megegyező nettó árbevételt ért el mezőgazdasági termelésből vagy mezőgazdasági termelésből és Annex 1 termék feldolgozásból.

A  támogatási összeg két részletben kerül kifizetésre. A projekt kezdetekor 75%-ot utalnak ki, a további 25%-ot pedig a pályázat sikeres lezárásakor kapják meg a gazdálkodók.

kép: www.nemzetiparkitermek.hu

A támogatást igénylők kötelezettségei:

 • A támogatást igénylő a támogatást 5 évre kapja, amely a projekt működtetési időszaka is egyben. 
 • A Támogatói Okirat hatálybalépését követő naptól számított legfeljebb 9 hónapon belül meg kell kezdeni a projekt végrehajtását.
 • A kedvezményezett vállalja, hogy a Támogatói Okirat hatályba lépésétől a záró kifizetési kérelem benyújtását megelőző év január 1-ig mezőgazdasági termelő tevékenységből származó üzemmérete nem csökken 3000 euro STÉ érték alá.
 • Legkésőbb 4. év végére a kedvezményezett mezőgazdasági termelő tevékenységből származó üzemmérete meg kell, hogy haladja a 6000 euro STÉ értéket. Az üzemméret, árbevétel eredményeket a működtetési időszak végéig fenn kell tartani.
 • Kötelező képzésen kell részt venni, mely térítésmentes.
 • A projekt működtetési időszakának végéig a kedvezményezett köteles őstermelő, vagy mikrovállalkozásnak és mezőgazdasági termelőnek minősülő egyéni vállalkozó, vagy szociális szövetkezet minősítését fenntartani.

A pályázat kiírása és pontos feltételei itt érhetők el.