Menü Bezárás

Agrotúra

A natúrpark vidékfejlesztési jellegű tevékenységének központi elemeként tervezett létrehozni a natúrparki mintagazdaságok hálózatát. Az együttműködési hálózat egységeit olyan multifunkcionális jellegű gazdálkodási egységek (farmok) jelentik, amelyek jellemzően családi keretek között, a több lábon állás elvét követve folytatnak természetkímélő gazdálkodást, kapcsolódó tevékenységként felvállalva a vendéglátást, bemutatást, szemléletformálást is. 

A natúrparki mintagazdaságok hálózatának egyik kiemelt térségi pillére az őrjegi fajgazdag, védett gyepekre alapozott tájfenntartó, extenzív legeltetéses állattartás. Mind a térség környezeti állapota, mind a turisztikai hasznosítás terén kiemelt szerepe lehet a bioszőlőt és -bort előállító gazdaságoknak. Országos szinten is példaértékű lehet a térség erdeinek fenntartható „művelésére” épülő gazdálkodási egységek szerepe. A gazdálkodás szerves részét képezi a termékek helyben történő feldolgozása, valamint a gazdaság bemutatására és az előállított biotermékekre, helyi gasztronómiai hagyományokra alapozott agroturizmus.

A natúrparki szintű együttműködési hálózat létrehozásának célja, hogy a meglévő, a természetközeli gazdálkodás terén példaértékű tevékenységet végző gazdaságokhoz, az ökológiai szemlélet terjedésével újabbak csatlakozzanak, bekapcsolva a natúrpark összes települését.

Az agroturizmust erősítve a natúrparki mintagazdaságokat célszerű jelzett gyalogos, kerékpáros és lovas útvonalakkal összekapcsolni. Cél, hogy minden mintagazdaság legalább egy teljes napos egyedi programot tudjon biztosítani az érdeklődőknek, további programként ajánlva a többi natúrparki bio- és ökogazdaság felkeresését.

A hálózatba bekapcsolódó bio- és ökogazdálkodási egységek natúrparki szintű mintaprojekteket készítenek elő és hajtanak végre. Ezek kiemelt témakörei lehetnek a natúrparki tájfenntartó tevékenységek megszervezésével a láprétek, lösz- és homokpusztai élőhelyek rehabilitációjának, rekonstrukciójának a segítése, a helyi termékek piacra jutásának a támogatása, valamint a kapcsolódó szemléletformálási tevékenység. 

A natúrparki mintagazdaságok kezdetben térségi, később akár országos és nemzetközi szinten is bekapcsolódhatnak az ökológiai gazdálkodás oktatásába, népszerűsítésébe.